Terms and Conditions

Γενικές Πληροφορίες
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. 
Η ΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ,  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ   ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (LINK) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ.

Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και αποκτά πρόσβαση  στις πληροφορίες της ιστοσελίδας http://truegreece.org/, χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη, η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από αυτή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινεί με τους κατωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο της ενέργειας, της φιλοσοφίας, του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Αντικείμενο ιστοσελίδας – Σκοπός του Προγράμματος.
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΟΤ και του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού, τελεί υπό την αιγίδα του και αφορά την προβολή της Ελλάδας κυρίως στο εξωτερικό, με στόχο την ανάδειξη διάφορων πραγματικών γεγονότων  για την Ελλάδα.
Για αυτό το σκοπό η ιστοσελίδα θα φιλοξενεί περιεχόμενο με βάση το οποίο θα παρουσιάζεται η πραγματική Ελλάδα, του πολιτισμού και της φιλοξενίας και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει α) αρθογραφία που θα αναδεικνύει την πραγματική εικόνα της Ελλάδας, β) δελτία τύπου, ανακοινώσεις κτλ όπου θα παρουσιάζεται η πραγματική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί εντός του Ελλαδικού χώρου, γ) Φόρμα συμμετοχής εθελοντών για την παρακολούθηση και την παροχή απαντήσεων σε όσα λέγονται για την Ελλάδα μέσα από τα Social Media, δ) Πραγματικές Μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν επισκεφτεί τη χώρα με video, φωτογραφίες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό, ε) Wallpapers / ενότητα με φωτογραφίες που θα μπορούν να κατέβουν ως wallpapers, στ) Ενότητα "2012 Ambassadors" μέσω της οποίας θα προσκαλούνται οι χρήστες του εξωτερικού να έρθουν στην Ελλάδα.
Η γενικότερη φιλοσοφία της ενέργειας θα είναι ένα θετικό κείμενο και η παρουσίαση της πραγματικής κατάστασης για την Ελλάδα. 
Τα διαδικτυακά εργαλεία της ιστοσελίδας και την εν γένει παρακολούθηση του προγράμματος επιμελείται η εταιρία ATCOM, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 95, Αχαρνές. 

Όπου αναφέρεται η «διαχείριση» της ιστοσελίδας εννοείται ότι διενεργείται από την truegreece.org, η οποία είναι η αποκλειστική δικαιούχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την λειτουργία της ιστοσελίδας και του προγράμματος.

Σύμβαση χρήσης 

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του site truegreece.org παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Με την εγγραφή του στην ειδική φόρμα o κάθε χρήστης μπορεί να γίνει ένας ακόμη υποστηρικτής (Be a true supporter) της όλης προσπάθειας, να καταστεί μέλος της πρωτοβουλίας για την πραγματική παρουσίαση της Ελληνικής πραγματικότητας, απλώς με την καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων (ονοματεπώνυμο, e-mail, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επάρκεια αγγλικής γλώσσας, προφιλ στο fb και twitter). Με την καταχώρηση αυτή ο κάθε χρήστης δεσμεύεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από τους παρόντες όρους χρήσης και έχει το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (be a true supporter). 
Ειδικά για τους true supporters θα περάσουν από κάποια διαδικασία  screening ενώ καθίσταται σαφές ότι δεν θα επιλεγούν όλοι. Θα γίνει αξιολόγησή τους με βάση αντικειμενικά κριτήρια και κυρίως την επάρκειά τους στην Αγγλική γλώσσα, τη δραστηριότητά τους  σε social media, σον τρόπο συγγραφής κειμένων στην αγγλική γλώσσα κλπ.
Όσον αγορά την εγγραφή και καταχώρηση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως προβλέπεται μέσω ειδικής φόρμας, θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό e-mail όπου θα ευχαριστεί το συμμετέχοντα, θα τον ενημερώνει για την εξέλιξη της διαδικασίας και θα του δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί να διαγραφεί, επιλέγοντας να κάνει click στο σχετικό link.

Συνεπώς, ο κάθε χρήστης/μέλος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της   και την εγγραφή του σε αυτήν . Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων για ενδεχόμενες μεταγενέστερες  αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. 


Ρητή Συγκατάθεση – Συναίνεση επισκεπτών 

Επίσης όλοι οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

 (α) είναι άνω των 18 ετών
(β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα στην οποία θα μετέχουν με τις φωτογραφίες τους ή τα βίντεο.
 (γ) Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου
(δ) δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε  δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.
(ε) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους για την προβολή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. H ως άνω εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του προγράμματος. 
(ζ) με την καταχώρηση της εγγραφής τους ως μέλη της ιστοσελίδας δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους και δίδουν τη συναίνεσή τους για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 
(η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου και της διαχείρισης αυτού σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιο μέλος/χρήστης πρέπει να διαγραφεί από μέλος για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης ή να αποκλειστεί από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ημερομηνία έναρξης-λήξης προγράμματος.

Το πρόγραμμα διαρκεί έξι  (6) μήνες και ειδικότερα θα ξεκινήσει στις 7 Ιουνίου 2012 (ώρα 09:00:00) και θα ολοκληρωθεί στις  31 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα (23:59:59).
Η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος, με τροποποίηση των παρόντων όρων.
Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα αυτή και θα γίνεται  ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες της .
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του προγράμματος (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων – Διαδικτυακών Εργαλείων που θέτει στη διάθεση της η Atcom) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του προγράμματος, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης οποιουδήποτε σημείου υποστήριξης των μελών με το πρόγραμμα.


Ευθύνη – Αποκλεισμός χρηστών/μελών 

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η διαχείριση ή οι συνεργάτες της και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτό, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε  η ζημία ή η ηθική βλάβη. 
Ο επισκέπτης - χρήστης-μέλος των ιστοσελίδων,  , αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της διαχείρισης της ιστοσελίδας, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ της διαχείρισης της ιστοσελίδας, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος της διαχείρισης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν ασκήσει παρέμβαση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να τον προσεπικαλέσει στην διανοιγείσα δίκη. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης-μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα της διαχείρισης της ιστοσελίδας, να διακόπτει την χρήση των προσωπικών του χρήστη που καταχωρήθηκαν αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.
Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., η διαχείριση της ιστοσελίδας πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: 
α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. 
β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους, χωρίς καμία προηγούμενη  ενημέρωσή του.
γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νόμιμο μέτρο, για την  άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον , και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Ενδεικτικά από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.
(γ) όσοι χρησιμοποιήσουν πνευματικές δημιουργίες τρίτων προσώπων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους
(δ) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
(ε) Όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
(στ) όσοι δεν συναινούν στη χρήση ανηρτημένου υλικού τους στα  social media (facebook & twitter) από την ιστοσελίδα του truegreece.org.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση κανενός, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος κειμένου .

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζομένων και ούτω καθεξής.

Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες/ συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και στη θέση (link) «όροι χρήσης» , ή στο truegreece.org.

Περιορισμός της ευθύνης που απορρέει από το site και τη διαχείρισή του.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διαχείριση της ιστοσελίδας ή/και η ATCOM ή τυχόν τρίτος διαχειριστής  της ιστοσελίδας για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος.

 Επίσης η διαχείριση της ιστοσελίδας  δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη ,σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες/μέλη/χρήστες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της διαχείρισης της ιστοσελίδας ή/και της ATCOM, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος προγράμματος, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.
Η διαχείριση της ιστοσελίδας ή/και η ATCOM δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό  της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους.
Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της δεν ευθύνεται για:

Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του μέλους ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.

Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη/μέλους δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ε) για το ότι ο δικτυακός  τόπος και οι ιστοσελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή  του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

Σε κάθε περίπτωση  η διαχείριση της ιστοσελίδας ή/και η ATCOM δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του χρήστη/ μέλους ή επισκέπτη   και γενικά του συστήματός του για  οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψης του  στην ιστοσελίδα
Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών»,  υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικώνσυνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση / μέλους, ο κάθε επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες , οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

Η διαχείριση της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Όσοι συμπληρώσουν τη ειδική φόρμα καθώς και οι απλοί επισκέπτες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διαχείριση της ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του truegreece.org, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας , ανήκουν στην  πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και του διαχειριστή αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διαχείριση της ιστοσελίδας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας  ( πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κ.λ.π.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να  αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ΑTCOM. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ATCOM είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος. Η ΑTCOM δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στην ενέργεια αυτή ή για στατιστικούς λόγους. Η ΑΤCOM δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η διαχείριση της ιστοσελίδας έχει συνεργασία. Δικαιούται επίσης, με τις ίδιες προϋποθέσεις να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με σκοπό την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ATCOM (οδός Αριστοτέλους 95, 13671, Αχαρναί, τηλ. 210 2419599 ).
Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. 
Η δήλωση συγκατάθεσης γίνεται με την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής, εφόσον πραγματικά επιθυμεί για γίνει true supporter..
Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στο email visitgreece@gnto.gr διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.
Η δήλωση της συγκατάθεσης τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στον χρήστη οι διαφημιστικές επικοινωνίες. Η ανάκληση της συγκατάθεσης τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά τα αποστελλόμενα e-mail από την διαχείριση της ιστοσελίδας προς τους συμμετέχοντες: Μετά την ηλεκτρονική του καταχώρηση-συγκατάθεση (μέσω της ειδικής φόρμας) θα αποστέλλεται αρχικό ενημερωτικό e-mail προς τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο χρήστης-συμμετέχων, ο οποίος εφόσον το επιθυμεί θα μπορεί να απενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του εφόσον διαφοροποιήθηκε η γνώμη του για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στο αρχικό επιβεβαιωτικό μήνυμα αναγράφεται ο σκοπός αποστολής του, η προέλευσή του, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του και υπάρχει υπερσύνδεσμος (link) προς το κείμενο ενημέρωσης..
Η συγκατάθεση ανακαλείται εάν ο χρήστης απενεργοποιήσει τη δήλωσή του, μετά το οποίο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία διαγράφονται αυτόματα από το αρχείο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του truegreece.org καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.